Kontakt

Fabryka Gier Historycznych
ul. Tatarakowa 2/14
20-541 Lublin
Numer NIP: 7122824289
Numer REGON: 061372790
tel.: 697 948 655
e-mail: wydawnictwofgh@gmail.com


Promocja i media

tel.: 508 476 794
e-mail: mediafgh@gmail.com


Dystrybucja

tel.: 697 948 655
e-mail: dystrybucjafgh@gmail.com